Treceți la conținutul principal

Dettol Gel Antibacterian Pentru Mâini

Omoară 99,9% dintre bacteriile și virusurile testate*

Protecție la îndemână

Gelul antibacterian de la Dettol este ideal pentru folosirea în afara locuinței cât și în casă. Este testat dermatologic și nu necesită utilizarea apei, gelul antibacterian omoară 99,9% dintre bacteriile și virusurile testate*.

Beneficiile produsului

Instrucțiuni de utilizare

Turnați o cantitate mică (cca. .2 ml) de gel dezinfectant în palmă și apoi frecați repede mâinile până la uscare. A se utiliza între spălări. Nu este necesară folosirea apei. Exclusiv pentru uz extern

Mai multe informații

* Gelul antibacterian Dettol pentru mâini omoară 99,9% dintre bacteriile și virusurile testate, inclusiv E. coli și inactivează virusul gripal porcin de tipul A (H1N1). Conform EN 14476, Dettol Gel antibacterian pentru mâini omoară SARS-CoV-2 (Coronavirusul sindromului respirator acut sever 2). Timp de acțiune: 1 minut.

none
Omoară SARS-CoV-2
Conform EN 14476, Dettol Gel antibacterian pentru mâini omoară SARS-CoV-2 (Coronavirusul sindromului respirator acut sever 2). Timp de acțiune: 1 minut.

Precauții 

  • P103 Citiți eticheta înainte de utilizare.

  • P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

  • P101 Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului.

  • P210 A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări și alte surse de aprindere. – Fumatul interzis.

  • P305 + P351 + P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă, timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.

  • P337 + P313 Dacă iritația ochilor persistă: Consultați medical.

  • P235 A se păstra la temperatura camerei

  • P501 Eliminați conținutul/recipientul în conformitate cu reglementările locale/regionale/naționale.

  • Termen de valabilitate: : A se vedea data inscripționată pe ambalaj (EXP)

none

Ingrediente

100g de produs conține: 63,29g Etanol (nr. CAS: 64-17-5; nr.CE: 200-578-6).